Know more. Grow more. Do more.

Taťána Nepustilová založila neziskovou organizaci

27.03.2015

Taťána Nepustilová se rozhodla založit vlastní neziskovou organizaci s názvem Zapsaný ústav společenské zodpovědnosti.

Hlavním posláním ústavu je prevence a edukace mládeže a rodičů ve věci závislostí na návykových látkách. Sama Nepustilová říká: „Jsem člověk, který rozumí byznysu, ale nejsem odborníkem v závislostech. Chci maximálně využít mých pracovní zkušeností s vedením firem a Ústav společenské zodpovědnosti vést jako standardní firmu. Závislosti jsou ale závažné téma a proto jsem požádala špičky v oboru léčby závislostí a odborníky neziskových organizací, které se věnují intervencím a léčbě závislostí. Jako členy správní rady jsem získala skutečné odborníky. Ve správní radě je Helena Rampachová, předsedkyně Asociace neziskových organizací A.N.O., Jiří Richter, ředitel SANANIM a Petr Popov, primář Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze. Tak nám držte palce!“