Know more. Grow more. Do more.

Workshop Supermozek

24.03.2015

24.3. se konala další akce z řady 17. nebe, tentokrát na téma Supermozek. Měli jsme tu čest tento workshop uskutečnit v Bratislavě ve spolupráci s firmou Hawlett-Packard Slovakia, s.r.o., v jejichž prostorách se akce konala. Jak taková akce probíhá, jak ji vidí samotná lektorka Pavla Líčeníková se už můžete podívat zde…

Nejvíc mě těší, když vidím, jak funguje takové krátké zastavení a zamyšlení. Třeba nad svým mozkem. Co umím dobře? Na co mám největší talent? Co mi naopak nejde? Proč to tak je? Můžu s tím něco dělat? Jak můžu vypnout a odpočívat?
Na workshopu Supermozek bylo prostoru pro vzájemné inspirace a výměnu zkušeností více než dost. 3 hodiny aktivit, cvičení, to vše v rychlém sledu a s četnými AHA momenty. No a samozřejmě vzájemné seznamování lidí, kteří mají co sdílet.


Workshop SUPERMOZEK