Know more. Grow more. Do more.

DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI

11.11.2014

Jako partner Klubu zaměstnavatelů jsme se zúčastnili všech regionálních udílení cen školám v rámci projektu DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI. Tato soutěž hodnotí a oceňuje školy z hlediska připravenosti absolventů pro trh práce.

Naše paní ředitelka, Taťána Nepustilová nejen tato ocenění předává, ale zároveň zde, v roli vedoucí, představuje pracovní skupinu v projektu Výzvy zaměstnavatelů nové vládě ČR, Směřování školství pro potřeby trhu práce.

Více o tomto projektu …

www.klubzamestnavatelu.cz