Know more. Grow more. Do more.

Konference z cyklu 17. nebe ukázala hostům, jak správně uchopit kreativitu

05.11.2014

TLC má za sebou další akci z cyklu 17. nebe, tentokrát na téma KREATIVNÍ WORKSHOP. Jak tento workshop vznikal nebo co Vám může přinést, se můžete dočíst v rozhovoru s Václavem Strnadelem, který se podílel na vzniku tohoto workshopu.

Jak vznikla myšlenka vytvořit workshop právě s tímhle zaměřením?

Myšlenka vytvořit kreativní workshop přišla téměř přesně před třemi lety a „vývoj“ trval skoro rok a půl. Důvodů pro vznik bylo několik - zjistili jsme, že ve firmách často na prezentacích převládají v komunikaci klišé a opakující se prázdné fráze, meetingy trvají hodiny a skutečný přínos je minimální. Ze zpětné vazby od našich klientů vyplynulo, že zaměstnanci se bojí změn, někteří mají blízko k vyhoření a inovace je pojem ze sféry sci-fi. Tak jsme se rozhodli, že jim pomůžeme to změnit.

V čem je KW jiný oproti „běžným“ workshopům? (vykouknout z krabice? jiný úhel pohledu? vytrhnout z rutinního myšlení?) 

Stejně jako u všech našich tréningů, i zde proces učení probíhá hravou, zábavnou a praktickou formou. Standardně jsou tréningy zaměřeny na rozvoj jedné či dvou oblastí. Kreativita je však soubor dovedností, prožitky jsou mnohem intenzivnější a účastníci docházejí k mnoha 'AHA' momentům. Také proto už od počátku byl workshop koncipován jako dvoudenní - první den je více hravý, druhý den pak pracovní, řeší se konkrétní situace a problémy, které z předchozího dne vyplynuly.

Co má KW účastníkům přinést?

Workshop přináší účastníkům mnoho benefitů jak v pracovním, tak v osobním životě. Odbourají si negativní stereotypy v myšlení, získají nový a čerstvý pohled na problémy, pozitivní přístup ke změnám. Naučí se lépe koncentrovat a dělat v práci méně chyb, což vede mimo jiné k větší odolnosti vůči stresu. Z lidského hlediska se poté zbaví předsudků vůči ostatním, naučí se lépe naslouchat a rozvíjet empatii. Za dva dny toho stihnou opravdu hodně :)

V čem může být firmám kreativita v praxi užitečná?

Tuto otázku si klade spousta manažerů a mnozí z nich kreativitu vnímají jako něco nepotřebného - něco, co nabourá jejich zavedená firemní pravidla a standardy. Proto také kreativitu od svých podřízených ani neočekávají. My jim ukazujeme, že řízenou kreativitu uplatní všude - od úspor ve výrobě, přes super obchodní prezentace až po nastavování nové firemní strategie.

Pro koho je KW určen?

Kreativita se neomezuje na určitou skupinu zaměstnanců, je skutečně pro všechny. Pokud se na workshopu řeší pro klienta zásadní témata, snažíme se o co nejrozmanitější mix účastníků napříč firmou. Každý dokáže být kreativní a každý může mít skvělé nápady, jen potřebuje prostor a jistotu, že jeho nápady bude někdo skutečně poslouchat.

Už se konalo několik KW – jak vnímáš ohlasy jejich účastníků?

Super. Účastníci odcházejí s tím, že konečně vědí, jak připravit poutavou prezentaci, dokáží více vnímat druhé, to co říkají, po letech vidí věci v jiném světle. Každý workshop končí konkrétním výstupem - realizoval se nový motivační systém pro zaměstnance, několik marketingových akcí a zbrusu nových nástrojů, nová firemní strategie, spousta inovovaných výrobků a služeb. A třešnička na dortu? Na základě našich workshopů už některé firmy zavádí 'kreativní páteční dopoledne'!

 


Kreativní workshop