Know more. Grow more. Do more.

Vyšší efektivity práce lze dosáhnout kvalitním zaškolením

27.09.2014

Cílem společnosti TLC je nabízet svým zákazníkům co možná nejkvalitnější služby. Naše práce spočívá především v lidech. Proto zaměstnancům TLC věnujeme veškerou možnou pozornost.

Ústřední myšlenkou filosofie společnosti TLC jsou slova její ředitelky Taťány Nepustilové, která zdůrazňuje (nejen) při každém vítání nových pracovníků: „TLC je o lidech“. Slovo, které svým způsobem tvoří ústřední prvek naší práce, je „komunikace“, jelikož pouze kvalitní komunikací na pracovišti lze docílit zvýšené efektivity práce.

Jednou z věcí, kterou se TLC odlišuje od ostatních na trhu, je tzv. Welcome Day. Jedná o uvítací den pro nové zaměstnance, ať už jde o pracovníky v kanceláři, obchodní zástupce či lektory. V rámci tohoto dne je nově příchozím představena společnost samotná, její filosofie, styl práce i vize do budoucnosti. Noví kolegové tak mají možnost se seznámit s prací, která stojí za každým překladem, kurzem či školením.

Během letošního léta došlo v týmu office k obměně části pracovníků. Vedení společnosti si uvědomovalo, že budeme-li chtít tuto situaci ustát bez úhony, musíme věnovat zvýšenou pozornost zaškolení nováčků. Kvalitní práci lze odvádět jen tehdy, pokud víte, co přesně máte dělat. A popis pracovní pozice s přehledem pracovních postupů, což mnoho společností považuje za vhodné zaškolení, není efektivním nástrojem.

Náročného úkolu se zhostila sama paní ředitelka, která upravila svůj nabitý pracovní program, aby se po celý týden mohla osobně věnovat zaškolovacímu procesu. Postupně spolu s novými kolegy procházela pracovní úkony, problematické body spojené s výkonem dané pozice, úskalí, na která by mohli narážet. Kolegové, kteří v týmu působí už déle, přispívali praktickým pohledem na věc a svými zkušenostmi zůstávají nápomocni nováčkům i nadále. Pouze zaškolení, založené na osobním a zodpovědném přístupu, je totiž zárukou budoucího úspěchu a vyšší efektivity práce.


27.9.2014