Know more. Grow more. Do more.

Finanční spoluúčast zaměstnanců na vzdělání

27.04.2018

Jak podpořit motivace zaměstnanců k jejich vlastnímu rozvoji? Aby převzali zodpovědnost za svou kariéru, svůj růst, své chování? Někteří klienti se nás ptají, zda-li finanční spoluúčast zásadním způsobem ovlivňuje tyto faktory. Odpověď je, že nijak zásadně. Posuďte sami: Jazykový kurz bez finanční spoluúčasti zaměstnance má průměrnou docházku 82 %. Jazykový kurz s finanční spoluúčastí zaměstnance má průměrnou docházku 86,7 %.
Tyto statistiky vycházejí z interních statistik TLC. Je tedy skutečně vždy jen na zaměstnavateli, zda-li se touto cestou vydá.
TLC podporuje a svým klientům doporučuje zavedení interních pravidel pro vzdělávání, kdy by měl každý zaměstnanec podepsat přihlášku, aby si uvědomil, že se přihlašuje do kurzu a z toho pro něj vyplývají povinnosti. I s tímto interním dokumentem vám umíme pomoci, vše připravíme tak, aby to odpovídalo vašim interním zvyklostem a komunikaci.