Know more. Grow more. Do more.

Hledáme dva nové administrativní pracovníky

26.09.2014

Za minulé čtvrtletí společnost TLC uskutečnila několik personálních změn, které spočívaly v náboru nových pracovníků. Aktuálně hledáme ještě 2 kolegy na pozici Všeobecný administrativní pracovník.

Tyto 2 pozice jsou vypsány v rámci projektu Úřadu práce „Příležitost pro mladé do 30 let“, který má za cíl zvýšení zaměstnatelnosti uchazečů o práci do 30 let věku s evidencí na ÚP delší než 5 měsíců.

Projekt je koordinován Úřadem práce, který provádí kontrolu předpokladů a selekci uchazečů o danou pozici a následně zprostředkovává pohovor u potenciálního zaměstnavatele. Kromě všeobecných předpokladů, jako je zájem o pozici všeobecného administrativního pracovníka, pracovitost a flexibilita, musí kandidáti splňovat 2 podmínky dané projektem:

1) věk maximálně do 30 let
2) evidence uchazeče o zaměstnání na ÚP déle než 5 měsíců.

Uchazeč takto vyslaný Úřadem práce bude moci po dobu své účasti v projektu využít některou z forem doprovodných opatření, a to úhradu cestovného, nákladů na hlídání dětí, na zdravotní prohlídky či očkování a poskytování občerstvení.

Zájemci o pozice se mohou obrátit na pracovníky kontaktních pracovišť Krajské pobočky v Brně, kteří je budou podrobně informovat.