Know more. Grow more. Do more.

Překládáme i brněnský hantec, aneb výzvy máme rádi

27.03.2018

Obdrželi jsme od našeho klienta, firmy Exponex, text k překladu z češtiny do angličtiny, zdánlivě zcela běžný firemní magazín, jehož součástí byla na konci i povídka od jedné ze zaměstnankyň, která však obsahovala i brněnský hantec. Naše překladatelka se však ničeho nezalekla a prokázala velkou míru odvahy a kreativity vytvořením dvou verzí překladu. „Normální“ překlad v britské angličtině, ale i verzi, kde hantecové části přeložila, ve spolupráci s rodilou Skotkou, do skotské angličtiny (skotštiny), aby to v překladu imitovalo zmiňované „nářečí“.

Klientovi jsme nabídli obě verze, aby si vybral, kterou zveřejní.
Ačkoliv zůstal u klasické verze, přišly nám tyto reakce: “Bylo to velmi příjemné překvapení, že jste se nezalekli náročného hantecového textu…autorka se tady blaženě a se spokojeností smála několik minut v tahu ;-)“
A přímo od autorky Daniely Mičanové: „…mám z toho strašnou radost a moc jsem se potěšila, ale bohužel se bojím …  že skotština bude pro většinu uživatelů angličtiny dost čtenářsky neprostupná.“

Pokud jste zvědaví na srovnání jednotlivých verzí textu, tak tady je krátká ukázka pro vaši představu.

Úryvek z originálního znění textu povídky Dva bratři a drak:
'Tak bacha, vorli. Nějak se mě zamlóváte, takže vám poradim. Vidíte tři hlavy? Ta poslední v pravo je totáč nesmrtelná. Ufláknete ju, zase doroste. Když ju odnesete starýmu kingálovi, promne si gramlavý kolky, jako že těžká špica, dračisko konečně valilo do sna, a vysype trochu krupice. Moc ale nečekéte, páč je zichr držgrešla.'

Skotština:
'C'moan, mah lads. Ah somehow lik' ye, sae ah will advise ye. Kin ye see mah three heids? Th' lest yin oan th' richt is immortal as sure as eggs. Ye wull cut it 'n' it wull graw up again. Whin ye tak' it tae th' auld king, he wull rub his hauns wi' joy, that th' dragon haes finally kicked th' bucket 'n' he wull surely loosen his purse strings. Dae nae expect awfy much, fur he's a scrooge.'

Angličtina:
'Come on, my lads. I somehow like you, so I'll advise you. Can you see my three heads? The last one on the right is immortal. You will cut it and it is going to grow up again. When you take it to the old king, he will rub his hands with joy, that the dragon has finally kicked the bucket and he will surely loosen his purse strings. Do not expect too much, because he's a scrooge.'