Know more. Grow more. Do more.

Téměř 400 000 Kč pro SOS dětskou vesničku v Brně

29.09.2017

Reportáž Regionální televize CZ zde ...

Taťána Nepustilová, patronka SOS Dětských vesniček a spolumajitelka vzdělávací školy TLC se v letošním roce spojila s hráči golfu. V rámci charitativ-ního projektu Odpalujeme pro děti vybrali organizátoři téměř 400 tisíc korun na dětské hřiště v SOS dětské vesničce Brno Medlánkách.

Mám neskutečnou radost z rekordní částky, která se nám letos podařila vybrat. O to více si vážím dospělých, ve kterých stále zůstává kus dítěte, které chce pomáhat a má otevřené srdce. Společně se nám podařilo naplnit myšlenku děti dětem, kde jsme my, velké děti, mohly pomoci dětem malým,” řekla s upřímným nadšením Taťána Nepustilová, patronka SOS dětských vesniček.

Myšlenku vzájemné pomoci naplnil i samotný program závěrečného dne, v rámci něhož se odehrál poslední turnaj, kterého se účastnili i nehráči golfu. Ti pod taktovkou mistryně cukrářského řemesla ručně vyráběli pralinky, které předali dětem ze sboru Kantiléna, je-jichž vystoupení doslova rozzářilo večerní program. “Na dospělé děti jsme na oplátku nachystali překvapení v podobě 150 unikátních deníků, jejichž desky nesly obrázky malové dětmi. Na závěr jsme pak my, velké děti, napsaly přání pro ty malé a nechaly je odletět na balónech štěstí,” popsala Taťána Nepustilová.

Projekt Odpalujeme pro děti probíhal od dubna do konce září 2017 na devíti golfových turnajích Morava Golf Tour. Účastníci tour přispívali do sbírky nákupem golfového míčku s logem SOS Dětské vesničky. “Jsem hrdý na to, s jakou vervou a elánem se naši hráči do projektu Odpalujeme pro děti zapojili. Rekordních 230 hráčů odehrálo na pomoc dětem celkem 631 soutěžních kol a nakoupilo 1150 speciálních míčků s logem SOS Dětské vesničky,” komentoval zapojení hráčů Petr Sobotka, pořadatel Morava Golf Tour.

Kromě výtěžku z golfové tour se do finální částky započítali i finance ze speciální dražby.  Na konci večera si převzala ředitelka SOS Dětské vesničky Brno Marcela Troubilová finální šek v hodnotě 393 850 korun. Částka poputuje na konkrétní projekt - výstavbu dětského hřiště. Ta je rozdělená do tří let. První etapa proběhla již letos, její výstavba byla pokrytá z výtěžku charitativní akce Na jedné lodi pořádané Taťánou Nepustilovou v roce 2016. Druhá etapa je naplánovaná na rok 2018 a hrazena bude právě z peněz vybraných v rám-ci projektu Odpalujeme pro děti.


Odpalujeme pro děti