Know more. Grow more. Do more.

Vzdělávání pro rychlou adaptaci

26.06.2017

• speciálně připravené kurzy na konkrétní pracoviště
• krátké workshopy pro seznámení se s náplní práce, pracovištěm, pracovními povinnostmi, způsobem komunikace
• workshopy přibližující firemní kulturu, hodnoty a vize firmy
• realizací zvýšíte ztotožnění se s zaměstnavatelem a prací, snížíte pravděpodobnost odchodu zaměstnance ve zkušební době, snížíte konflikty na pracovišti
• workshop je realizován prezenční formou, v místě pracoviště
• délka workshopu: 4 hodiny