Know more. Grow more. Do more.

Úřední překlady čeština - ukrajinština

26.06.2017

• překlad dokumentů
• expresní termíny
• vaše originály notářsky ověříme a zajistíme soudně ověřený překlad
• přeložíme vaše pracovní smlouvy, popisy pracovních míst, smlouvy o ubytování, mzdové výměry, plné moci
• vašim budoucím zaměstnancům přeložíme jejich cestovní doklady, doklady o vzdělání, výpis z rejstříku trestů i potvrzení od lékaře