Know more. Grow more. Do more.

Změna v Zapsaném ústavu společenské zodpovědnosti

06.12.2016

Dne 5.12.2016 proběhly změny v neziskové organizaci Zapsaný ústav společenské odpovědnosti.

Taťána Nepustilová, zakladatelka a ředitelka ústavu se rozhodla předat tuto neziskovou organizaci do rukou odborníků, kteří jsou specializovaní na problematiku prevence dětí a mladistvých na návykových látkách.

Po roce a půl existence můžeme konstatovat, že se ZÚSZ podařilo mnohé, realizovat tři projekty, zaměřené na hazard, natáčení videí skrytou kamerou tzv. mystery shopping a velká charitativní akce v Brně, kdy výtěžek šel na děti do brněnských SOS vesniček.

Ambice ústavu jsou ale mnohem širší, než je běžná charitativní činnost, proto ústav přebírají lidé, jež mají dlouholeté zkušenosti v této oblasti a také časové kapacity, které jsou s realizací dalších projektů spojeny.

Změna nastala v pozici zakladatele, ředitele a finančního revizora. Správní rada zůstává beze změny.

 Zapsanému ústavu společenské zodpovědnosti držíme palce do dalšího působení a věříme, že pomůže ovlivnit vnímání této problematiky nejen u dětí, ale také samotných rodičů.