Know more. Grow more. Do more.

PRVNÍ POMOC PŘI TESTU - ŠKOLENÍ PRO SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

15.10.2014   9:30-14:30

Kongresové centrum Zlín, T.G.Masaryka 5556, Zlín 760 01

CÍL SEMINÁŘE

PROGRAM

LEKTOR