Know more. Grow more. Do more.

ZAVÁDĚNÍ EFEKTIVNÍHO SYSTÉMU VE FIRMÁCH - ŠKOLENÍ PRO SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

13.10.2014   9:00-14:00

Hotel CB Royal, Pražská 103, České Budějovice


CÍL SEMINÁŘE

PROGRAM

LEKTOR


SPČR 13.10.2014