Know more. Grow more. Do more.

ROZVOJ KREATIVNÍHO MYŠLENÍ - ŠKOLENÍ PRO SP ČR

15.04.2015   9:30 - 14:30

EA Business Hotel Jihlava

CÍL SEMINÁŘE

PROGRAM

LEKTOŘI


SP ČR 15.4.2015