Know more. Grow more. Do more.

GENDEROVÉ STEREOTYPY - ŠKOLENÍ PRO SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

12.02.2015   9:30-14:30

Hotel Trinity, Pavelčákova 22, Olomouc 772 00

CÍL SEMINÁŘE

PROGRAM

LEKTOR