Know more. Grow more. Do more.

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI A ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ - ŠKOLENÍ PRO SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

05.02.2015   9:30-14:30

Kongresové centrum Zlín, T.G.Masaryka 5556, Zlín 760 01

CÍL SEMINÁŘE

PROGRAM

LEKTOR


SPČR 5.2.2015