Know more. Grow more. Do more.

VZDĚLÁVÁNÍ VE FIRMÁCH - ŠKOLENÍ PRO SVAZ PRŮYSLU A DOPRAVY ČR

18.11.2014   9:30-14:30

Hotel IBIS - Hotel U Parku, s.r.o. , Wolkerova 1197/29, Olomouc 779 00

 CÍL SEMINÁŘE

PROGRAM

LEKTOR


SPČR 18.11.2014