Know more. Grow more. Do more.

TIME MANAGEMENT JAKO PREVENCE - ŠKOLENÍ PRO SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

20.11.2014   9:30-14:30

EA Business Hotel Jihlava, Havlíčkova 28-30, 58601

CÍL SEMINÁŘE

PROGRAM

LEKTOŘI


SPČR 20.11.2014