Know more. Grow more. Do more.

VZDĚLÁVÁNÍ VE FIRMÁCH - ŠKOLENÍ PRO SVAZ PRŮYSLU A DOPRAVY ČR

11.11.2014   10:00 - 14:00

Regionální středisko výchovy a vzdělávání, Báňská 286, 400 01 Most

CÍL SEMINÁŘE

PROGRAM

LEKTOR