Know more. Grow more. Do more.

OCHUTNÁVKA JAZYKOVÉHO WORKSHOPU BRNO

17.10.2014   9:00-13:30

TLC - Top Language Centre s.r.o., Pražákova 1008/69, Brno, budova AZ Tower, 17. patro