Manažerská akademie

Sjednocený

Sjednocený

jazyk manažerů

Vědomí

Vědomí

manažerské role

Strategie

Strategie

a myšlení

Manažer je zodpovědný za vlastní rozvoj. Proto jsou i nominovaní manažeři součástí komunikace celého rozvojového projektu. Společně s nimi zjišťujeme konkrétní rozvojové potřeby a preference, určíme zacílení tréninků a tipy na vhodné modelové situace. Pro pochopení „Kdo jsem, kdo jsou ti druzí“ a jak pracovat s jinými typy lidí, jak je úkolovat a motivovat, doporučujeme v úvodu programu realizovat workshop Poznej sám sebe nebo úvodní Developmnet Center (DC). 

 

V rámci Manažerské akademie realizujeme témata jako:  

Manažerská role, Strategická komunikace a myšlení, Asertivita pro denní praxi, Zvládání konfliktní komunikace, Vyjednávání a sebeprosazení, Situační Leadership, Motivace pracovního týmu, Hodnocení a rozvoj zaměstnanců, Sebeřízení a Time management. 

 

Největšího efektu dosahujeme u programů, které kombinují skupinový rozvoj s individuálním – nejčastěji formou vloženého individuálního mentoringu. 

Napište nám

Ať už potřebujete s čímkoliv poradit, nenašli jste potřebnou informaci, kurz, školení či workshop, chcete navázat spolupráci, máte pro nás nějakou výzvu, nabídku či překladatelský oříšek, nebo se chcete zastavit třeba na kávu!